Nyheter

 

Vi har alltid mye aktiviteter på gang i Verte og på våre blogger kan du få et innblikk i vår hverdag. Du kan følge med daglige aktviteter såvel som våre faglige initiativ, herunder prosjektet Cold Climate and Territory. Hvis du er nysgjerrig klikker du bare videre: 
 
http://verteblog.blogspot.no/
 
http://coldclimateterritory.blogspot.com/
 
http://miljosirkus2013.blogspot.no