Historien om Verte

Historien om Verte

Verte er et nytt nordnorsk arkitektkontor som ble etablert 1. januar 2011 gjennom en fusjon av Sivilarkitekt Kirsti Knudsen as og Aurora Landskap as.

Verte er en fornorskning av det samiske begrep Verdde [Ve:rdte]. Ordet beskriver samarbeidet mellom fastboende nordmenn og nomadiserende reindriftsutøvere, et samarbeid basert på gjensidig tillit, verdiskapelse og respekt.

Vårt logo tar utgangspunkt i kontorets mangfoldige og lekende tilgang til prosjektene.Det er sammensatt av en rekke felter som representere hver av kontorets ansatte.

Verte tilbyr en bred vifte av tjenester innen arkitektur, landskapsarkitektur og arealplanlegging.

Vårt fokusområde er Nord-Norge, men kontoret har oppdrag over hele landet. Klimatilpassing, detaljering for nordnorske forhold og energieffektive løsninger er vår spisskompetanse. 

 

Våre verdier

Høsten 2010 ble det sammen med alle medarbeidere utarbeidet en strategisk plattform for Verte. Plattformen definerer verdigrunnlaget for vårt kontor

Forretningside:

"Med lokal tilhørighet og internasjonal inspirasjon, skal vi med vår spisskompetanse på klimatiske forhold, tilby tjenester innen landskap og arkitektur med Nord-Norge som primærområde”

Kundeløfter:

Arbeidsmetode:

 • Vår verkstedsmodell er en involverende arbeidsmetode for ide/konsept-generering og brukerstudier.
 • Våre analyseverktøy sikrer tidlig avklaring og forankring av ramme- betingelser og ambisjoner for prosjektet.
 • Vår metodikk skaper trygghet og senker terskelen for bruk av arkitekt

 

Tverrfaglighet:

 • Vi setter sammen team på tvers av vanlige fagdisipliner.
 • Vi henter inn ekstern spisskompetanse der det er riktig for  prosjektet.
 • Vi involverer kunden som en del av teamet.

 

Gjennomføringsevne:

 • Vi har fokus på teknologiske endringer og oppdaterte medarbeidere.
 • Våre kvalitetssikringsrutiner er åpne slik kunden kan følge sitt prosjekt.
 • Våre rutiner for gjennomføring bidrar til en resurseffektiv prosess

 

Verdier:

Våre emosjonelle verdier gir prosjektene kraft og energi.  Alle på kontoret har vært aktivt med å definere verdiene for Verte (og hva vi ligger i ordene):

 • Glød: (Entusiasme, engasjement, humør og et glimt i øyet)
 • Lekende: (Vitebegjærlig, åpen, løsningsorientert og kreativ)
 • Mangfold: (Tverrfaglig, kompetent, internasjonal og helhetlig)
 • Nærvær: (Lokal, inkluderende, tillitsfull og dynamisk)