Fagområder

Gray

Verte tilbyr alle tjenester innen arkitektur og landskapsarkitektur, fra regulering og skissering til prosjektering og detaljering.  

Vi tar utgangspunkt i stedets egenart og tiltakshavers ønsker. Med bakgrunn i dette arbeider vi ut fra en helhetlig fornemmelse av stedet, og forsøker gjennom arbeidet vårt å gi prosjektet en egen identitet. 

Vi benytter en arbeidsform hvor prosessen er viktig for resultatet. Vi ber oppdragsgivere engasjere seg aktivt og bidra med sine ønsker for prosjektet og mener på den måte vi oppnår det beste resultat.

Landskap

Vår landskapsavdeling har blant annet hatt ansvar for utforming av park og gågate i Alta samt utsiktpunkt Tungeneset - Senja i Nasjonale Turistveier. Videre har vi vært med på en rekke konkurranser og prestisjfylte prosjekter i hele landet innen helsebygg, skoler og utvikling av nye klimavennlige bydeler. Våre siste konkurranser er KOKSA ITFornebu (1.premie) og parallelloppdrag Klimanøytral Bydel Brøset hvor vårt team fikk meget positiv omtale. I vårt arbeide med landskapet legger vi særlig vekt på:

  • Sanselighet: vi har arbeidet med flere pedagogiske uteanlegg for skoler og barnehager og sansehager for sykehus og sykehjem. Her er tilgjengelighet for alle og sanseopplevelser sentralt. 
  • Teamarbeid: Hos oss organiseres prosjektene slik at 2-3 personer jobber i team med en hovedansvarlig. Vi inngår også i team med oppdragsgiver og andre konsulenter.

Bygg

Vår bygningsavdeling har arbeidet med en rekke ulike prosjekter herunder Kunnskapsparken i Alta som inneholder kino, studentkro, bibliotek og kontorer.  I vårt arbeid med ulike typer bygningsprosjekter legger vi særlig vekt på:

  • Klimatilpassing: vi arbeider aktivt med planlegging og detaljering for Nordnorske forhold. Dette forenkler steget videre i retning lavenergi- og passivhus. 
  • Tradisjon og fornyelse: vi vektlegger funksjonelle løsninger som bidrar til brukenes komfort/ tilfredshet. Vi innarbeider nye teknologier og skaper moderne arkitektur med inspirasjon fra tradisjonell byggeskikk.